Chúng tôi làm cho thế giới chuyển động an toàn hơn

Introduction

INTRACO CARBON hoạt động nhằm giảm nghèocải thiện môi trường địa phương đồng thời làm chậm biến đổi khí hậu.

21
Dự án được nhóm & PoA
100 +
Dự án & CPA
3 mil+
Tín dụng Carbon được ban hành
50 mil+
Tín dụng Carbon sẽ được phát hành từ danh mục đầu tư hiện tại

Dự án

Dự án Dự án độc quyền của chúng tôi cung cấp

Các dự án của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận dành cho các dự án giảm phát thải và được các tổ chức bên thứ ba độc lập kiểm toán thường xuyên để đảm bảo tính bổ sung và tính toàn vẹn về môi trường của các dự án.

Tin tức

Read the latest news

Cộng sự

Quan hệ đối tác của chúng tôi

Liên hệ

Have Questions,
Get in touch! VI

We are looking forward to start a project with you.