CÔNG TRÌNH TRẠM NƯỚC UỐNG AN TOÀN

 

Mã số trạm lọc nước: VNS-001-0001

Đơn vị tài trợ: Công ty TNNH Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại (INTRACO)

Địa chỉ: xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Công suất trạm lọc: 2000 lít/ngày

Ngày vận hành: 21 – 04 – 2024

Nước tại vòi có thể uống trực tiếp đạt tiêu chuẩn QC06-1:2010/BYT

Share:

contact us

Have Questions,
Get in touch!

We are looking forward to start a project with you.